Thiết bị cho thuê

BẢNG GIÁ CHO THUÊ

ĐẶT CỌC: Chứng Minh Thư hoặc Bằng Lái Xe + Tiền Thuê

– Đèn softbox đơn LED360 40w + chân : 100.000đ/ngày

– Đèn softbox đơn LED360 60w + chân : 120.000đ/ngày

– Đèn softbox 4 bóng LED360 40w + chân : 220.000đ/ngày

– Đèn kino 2 bóng + chân: 150.000đ/ngày

– Đèn kino 4 bóng + chân: 170.000đ/ngày

– Đèn kino 6 bóng + chân: 200.000đ/ngày

– Đèn LED 40w-600 bóng + chân: 160.000đ/ngày

– Đèn LED 60w-900 bóng + chân: 180.000đ/ngày

– Đèn LED 80w-1200 bóng + chân: 200.000đ/ngày

– Đèn LED 120w-1800 bóng + chân: 350.000đ/ngày

– Đèn LED 160w-2400 bóng + chân: 550.000đ/ngày

– Đèn spotlight 300w, 650w + chân: 180.000đ/ngày

– Đèn spotlight 1000w + chân: 200.000đ/ngày

– Đèn kit LED 60w + chân: 170.000đ/ngày

– Đèn spotlight LED 50w + chân: 250.000đ/ngày

– Đèn spotlight LED 100w + chân: 300.000đ/ngày

– Đèn spotlight LED 200w + chân: 550.000đ/ngày

– Đèn LED Ring RL-18 + chân: 150.000đ/ngày

– Khung treo phông di động 2.8x3m: 180.000đ/ngày

– Phông xanh 3.2x3m: 100.000đ/ ngày

– Phông xanh 3.2x6m: 170.000đ/ ngày

– Tay cầm chống rung Steadicam Pro S40: 100.000đ/ chiếc/ ngày

– Tay cầm chống rung Steadicam Pro S60: 150.000đ/ chiếc/ ngày

– Tay cầm chống rung Steadicam Pro S80: 200.000đ/ chiếc/ ngày

– Thanh trượt Dolly Slider 80cm quay phim: 200.000đ/ chiếc/ ngày

– Thanh trượt Dolly Slider 100cm quay phim: 250.000đ/ chiếc/ ngày

– Thanh trượt Dolly Slider 120cm quay phim: 300.000đ/ chiếc/ ngày

– Chân máy quay HL-70: Maxload 15kg: 150.000đ/ ngày

….